SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul “Descopera ingredientul secret al feminitatii” este organizat de Ma dame Stil (numit in prezentul regulament "Organizatorul"), societate cu personalitate juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Sos Berceni nr. 8, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului, cu numărul J40/13866/1993 , CUI RO4096254.

Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). Prevederile regulamentului oficial al concursului sunt acceptate in momentul inregistrarii in acest concurs prin inscrierea la orice fel de continut pe pagina de Facebook Ma Dame.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe website-ul www.madame.ro , pe intreaga durata a Concursului potrivit celor mentionate in Sectiunea 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.madame.ro

 

SECTIUNEA 2.  ZONA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, online, prin intermediul site-ului www.facebook.com, pe pagina oficiala de facebook a Ma Dame http://www.facebook.com/madamestil Concursul “Descopera ingredientul secret al feminitatii”  va incepe la data de 06.04.2012 si se va desfasura pana la data de 13 aprilie ora 16:00.

Înainte de începerea Concursului şi după încetarea duratei Concursul, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Concurs.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice avand domiciliul sau resedinta resedinta in Romania. Exceptie fac angajatii Organizatorului,  precum si a rudelor de gradul 1 ale acestora (copii, parinti, sot/sotie, etc).

 In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana minora sau o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii  daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru inscrierea in acest concurs, participantii trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

  • sa detina cont pe www.facebook.com In cazul in care participantul nu are creat cont de facebook isi poate crea unul accesand site-ul www.facebook.com
  • sa fie fan al paginii Ma Dame http://www.facebook.com/madamestil
  • Sa posteze raspunsul la intrebarea “care este ingredientul secret al feminitatii”,  pe pagina de Facebook ma dame
  • Sa stranga cel putin 10 LIKE-uri la comentariu, astfel intrand automat in tragerea la sorti din data de 13 aprilie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude acele mesaje care contin cuvinte vulgare, care fac trimitere evidenta la anumite persoane fizice sau juridice intr-un mod care ar putea prejudicia in orice mod persoanele in cauza si care pun in pericol sanatatea sau viata persoanelor implicate. Organizatorul este exonerat de orice raspundere legat de dispunere dintre participant cu privire la dreptul de proprietate asupra materialelor inscrise in concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a restrictiona acei participanti suspecti de frauda, care vor incerca sa-si sporeasca sansele de castig prin diferite actiuni.

 

SECTIUNEA 5.    DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

In cadrul concursului “Descopera ingredientul secret al feminitatii” se vor premia, prin tragere la sorti, 5 raspunsuri.

Premiul I – o tinuta la alegere (sacou si fusta/sacou si pantalon)

Premiul II – o rochie la alegere

Premiul III – o camasa la alegere

Premiul IV – o bluza la alegere

Premiul V – o bluza la alegere

 

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publica lista cu numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui Concurs. Tragerea la sorti va avea loc in data de 13 aprilie 2012, cu ajutorul site-ului www.random.org

Castigatorii vor fi informati prin mesaj pe Facebook ca pentru validarea premiului vor trebui sa trimita adresa de livrare si numele destinatarului prin e-mail la client@madame.ro in maxim 3 zile lucratoare de la data contactarii lor de catre Organizator. Orice document sau informatie primite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare. Premiile ramase nevalidate nu se vor mai acorda, acestea vor ramane in posesia Organizatorului. Premiile vor fi acordate castigatorilor valizi, prin curier in maxim 15 zile calendaristice de la data validarii premiului.

 

 SECTIUNEA 7. TAXE

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la promotie, sau alte cheltuieli).

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

  • Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator.
  • Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
  • Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.
  • Imposibilitatea de a accesa pagina de inscriere in concurs din motive independente de Organizator.
  • Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

 SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea in cadrul concursului Ma dame “Descopera ingredientul secret al feminitatii” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, fara a avea nici o pretentie materiala.

Prin inscrierea in cadrul concursului, participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

 

 SECTIUNEA 10.  FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

  

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial al promotiei va fi disponibil pe site-ul www.madame.ro  in data de 6 aprilie 2012. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestor modificari pe site-ul http://www.facebook.com/madamestil

 

Prin participarea la aceasta promotie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Promotiei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe intreaga perioada a Promotiei  pe site-ul www.madame.ro

 


LiveZilla Live Help