Informatii legale

Firma: SC MA DAME STIL SRL

Sediul social: Str. Muntii Tatra, nr.12, bloc B, et.1, ap.5, sector 1, Bucuresti

CUI : RO 4096254
Banca : ALPHA BANK – Suc. IANCULUI
IBAN : RO 81BUCU 0887 1175 2611 RO 01
Nr ordine Reg. Com : J 40 / 13866 / 19.05.1993
 

Capital subscris si varsat: 770.000 lei

Punct de lucru: Sos Berceni nr.8 , Platforma Alpha Prod Forest, sector 4, Bucuresti.

Suntem inregistrati la Autoritatea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sub nr. 22862/18.04.2012.